Tilbyder logo

Anleggsmaskinfører Praksis_UfoSkantraf

M4 M2 Maskin
Kursadresse:
Ufo Skantraf, Skibåsen 25, 4696 Sørlandsparken
Varighet:
31.10.2022 - 04.11.2022
Pris pr. deltaker:
17 000 kr

Etter å ha gjennomgått og bestått modulene 1.1 og modul 3.1skal eleven gjennomføre modul 4.1
Praksiskjøringen (mengdekjøring) kan gjennomføres på 2 ulike måter: bedriftsintern «fadderkjøring» (32 timer), eller praksiskjøring i regi av kurssenteret .
Vi tilbyr praskis på Gravemaskin og Hjullaster

Kontakt kursholder