Tilbyder logo

Anleggsmaskinfører Teori

HMS M6 M5 M4 M3 M2 M1 Maskin Annet
Kursadresse:
Ufo Skantraf, Skibåsen 25, 4696 Sørlandsparken
Varighet:
22.08.2022 - 31.08.2022
Pris pr. deltaker:
6 100 kr

Kursinnhold
Modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser (Teori)
Modul 2.1 Masseforflytningsmaskiner (Teori)
Modul 3.1 Praktisk bruk

HMS M6 M5 M4 M3 M2 M1 Maskin Annet
Kursadresse:
Ufo Skantraf, Skibåsen 25, 4696 Sørlandsparken
Varighet:
10.10.2022 - 19.10.2022
Pris pr. deltaker:
6 100 kr

Kursinnhold
Modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser (Teori)
Modul 2.1 Masseforflytningsmaskiner (Teori)
Modul 3.1 Praktisk bruk

HMS M6 M5 M4 M3 M2 M1 Maskin Annet
Kursadresse:
Ufo Skantraf, Skibåsen 25, 4696 Sørlandsparken
Varighet:
05.12.2022 - 14.12.2022
Pris pr. deltaker:
6 100 kr

Kursinnhold
Modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser (Teori)
Modul 2.1 Masseforflytningsmaskiner (Teori)
Modul 3.1 Praktisk bruk

Startdatoer

Kontakt kursholder