Tilbyder logo

Anleggsmaskinfører Teori

HMS M6 M5 M4 M3 M2 M1 Maskin Annet
Kursadresse:
Ufo Skantraf, Skibåsen 25, 4696 Sørlandsparken
Varighet:
10.05.2023 - 25.05.2023
Pris pr. deltaker:
6 900 kr

Kursinnhold

Modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser (Teori)
På denne modulen sendes link til fjernundervisning. Eksamen på denne tas på kursted
Bør gjennomføres før oppmøte på kurssted
Modul 2.1 Masseforflytningsmaskiner (Teori)
Modul 3.1 Praktisk bruk

HMS M6 M5 M4 M3 M2 M1 Maskin Annet
Kursadresse:
Ufo Skantraf, Skibåsen 25, 4696 Sørlandsparken
Varighet:
14.06.2023 - 22.06.2023
Pris pr. deltaker:
6 900 kr

Kursinnhold

Modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser (Teori)
På denne modulen sendes link til fjernundervisning. Eksamen på denne tas på kursted
Bør gjennomføres før oppmøte på kurssted
Modul 2.1 Masseforflytningsmaskiner (Teori)
Modul 3.1 Praktisk bruk

HMS M6 M5 M4 M3 M2 M1 Maskin Annet
Kursadresse:
Ufo Skantraf, Skibåsen 25, 4696 Sørlandsparken
Varighet:
30.08.2023 - 07.09.2023
Pris pr. deltaker:
6 900 kr

Kursinnhold

Modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser (Teori)
På denne modulen sendes link til fjernundervisning. Eksamen på denne tas på kursted
Bør gjennomføres før oppmøte på kurssted
Modul 2.1 Masseforflytningsmaskiner (Teori)
Modul 3.1 Praktisk bruk

HMS M6 M5 M4 M3 M2 M1 Maskin Annet
Kursadresse:
Ufo Skantraf, Skibåsen 25, 4696 Sørlandsparken
Varighet:
18.10.2023 - 26.10.2023
Pris pr. deltaker:
6 900 kr

Kursinnhold

Modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser (Teori)
På denne modulen sendes link til fjernundervisning. Eksamen på denne tas på kursted
Bør gjennomføres før oppmøte på kurssted
Modul 2.1 Masseforflytningsmaskiner (Teori)
Modul 3.1 Praktisk bruk

HMS M6 M5 M4 M3 M2 M1 Maskin Annet
Kursadresse:
Ufo Skantraf, Skibåsen 25, 4696 Sørlandsparken
Varighet:
06.12.2023 - 14.12.2023
Pris pr. deltaker:
6 900 kr

Kursinnhold

Modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser (Teori)
På denne modulen sendes link til fjernundervisning. Eksamen på denne tas på kursted
Bør gjennomføres før oppmøte på kurssted
Modul 2.1 Masseforflytningsmaskiner (Teori)
Modul 3.1 Praktisk bruk