Tilbyder logo

Arbeidsvarsling

ARBEID
Kursadresse:
Postboks 84, 1650 Sellebakk

Østfold Industri Data AS er et veletablert firma som holder til på Moum, mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Firmaet ble etablert i 1996.
Vårt satsningsområde er sertifisert og dokumentert sikkerhetsopplæring for førere og brukere av arbeidsredskaper. Våre høyt kvalifiserte kursinstruktører med lang og allsidig erfaring kjører sikkerhetskurs i henhold til AML §14
(samt EF’s Rådsdirektiv 89/655EØF); forskrift F-522 og F-703.
Kursene følger godkjente læreplaner. ØID AS er en sertifisert opplæringsbedrift gjennom ASAS, som er utpekt av Direktoratet for arbeidstilsynet.
Vi oppfyller de normative bransjekrav og utsteder godkjent dokumentasjon ved alle våre kurs.

Kontakt kursholder