Tilbyder logo

Arbeidsvarslingkurs

ARBEID
Kursadresse:
Ufo Skantraf, Skibåsen 25, 4696 Sørlandsparken
Dato:
12.06.2023
Pris pr. deltaker:
2 400 kr

Arbeidsvarslingkurs
Om kurset

Alle som utfører arbeid på, eller ved veg må gjennomgå kurs i arbeidsvarsling. Kravene til opplæring gjelder for alle som skal utføre arbeide på riks- og fylkesveg, uavhengig av om dette er lønnet eller ikke.

‍For de som arbeider ved veg utgjør trafikken en fare ved at de kan bli skadet under utførelsen av arbeidet. Farene reduseres betraktelig ved riktig hensyn som skal tas under arbeidets gang.

Hos Ufo Skantraf vil du få pedagogisk og praktisk opplæring på våre kurs i arbeidsvarslingskurs (1, 2 og 3). Våre kursleder har meget lang erfaring fra bransjen og lærer deg opp til å kunne utføre arbeidet på en trygg og profesjonell måte

Trygghet og fokus er vårt mål

Formålet med arbeidsvarsling er:

Sikre arbeidere og trafikanter med en forståelse for egen sikkerhet.
Avvikle trafikken forbi arbeidsstedet med minst mulig forsinkelse og ulempe for trafikantene
Muliggjøre effektiv og økonomisk drift av arbeidet.
Gi deltakerne en grunnleggende kunnskap om formelle prosedyrer ved en godkjent arbeidsvarslingsplan
Vi kan skreddersys arbeidsvarslingkurs etter dine daglige arbeidsoppgaver, slik at du vet at kurset . Ufo Skantraf har et ønske om å gjøre kursene mest mulig effektive og gi deg mange gode råd på veien.

Vegholder kan kreve dokumentasjon på at arbeidstakere har nødvendig opplæring. Skiltmyndigheten skal stille krav om tilstrekkelig kompetanse til alle virksomheter som tar på seg ansvar for arbeidsvarsling

Kandidaten bør helst beherske norsk skriftlig og muntlig, men vår opplæringsansvarlig har lang erfaring med å tilrettelegge for kandidater med lese- og skrivevansker. Ufo Skantraf gir deg som elev forutsetning for å kunne utøve arbeidsoppgaven med høy kompetanse

Kurs 1

Er for alle som skal jobbe på eller ved vei, veiarbeid, arborister, berging, graving, grøfterensk, kanslått, etcSkal du utføre manuell trafikkdirigering må du i tillegg til kurs 1 i arbeidsvarsling ta kurs 3 i arbeidsvarsling

Kontakt kursholder