Tilbyder logo

Bro-/traverskraner

G4 Kran
Kursholder:
Kursadresse:
Unnelandsvegen 254, 5268 Haukeland

Kranførerskolen er en sertifisert opplæringsvirksomhet etter retningslinjer fra Direktoratet for arbeidstilsynet. Vi arrangerer kurs både på dagtid og kveldstid, og satser på en riktig kombinasjon av kvalitet, fleksibilitet og pris.
Det er også mulig å arrangere bedriftsinterne kurs.

For fremmedspråklige tilbyr Kranførerskolen kurs på engelsk, eller med tolk på andre fremmedspråk.

Kontakt kursholder