Tilbyder logo

Bro-/traverskraner

G4 Kran
Kursadresse:
Postboks 183, 2831 Raufoss

Norges Kran og Truckskole AS ble etablert i 1990
og har gjennomført kurs over hele landet. Pr. i dag gjennomføres kun kurs for faste kunder etter avtale.
Norges Kran og Truckskole AS var en av de første opplærings-
virksomheter i landet som ble sertifisert som «Opplærings-
virksomhet for alle typer sertifisert sikkerhetsopplæring».

Kontakt kursholder