Tilbyder logo

Bro-/traverskraner

G4 Kran
Kursadresse:
Skogvegen 5, 2072 Dal

Norsk kransertifisering er en sakkyndig virksomhet som er sertifisert av Teknologisk Institutt-
Vi er sertifiserte til å utføre sakkyndige kontroller på lastebilkraner, løfteutstyr og personlifter.
Vi jobber ut i fra en total uavhengighet og faglig integritet.
Vi har over 36 års erfaring med kontroll og sertifisering av kraner og løfteutstyr. utfører sakkyndig kontroller og sertifisering av lastebilkraner. Stabilitetsberegninger av lastebilkraner, vektberegninger samt andre tekniske løsninger av påbygg.
Tilrettelegge rutiner for kunder, være behjelpelig med opplysninger om hvor og hvordan man kan sikre forsvarlig bruk av utstyr.
Innkalling til sakkyndig kontroll av kraner og løfteutstyr hver 12 mnd, oppfølging og etterkontroll av utstyret..

Kontakt kursholder