Tilbyder logo

Doser

M1 Maskin
Kursholder:
Kursadresse:
Saturnveien 2, 9408 Harstad

BE Consult AS ble stiftet 06.02.2014 og er en komplett og fleksibel bedrift innenfor sertifisert sikkerhetsopplæring, dokumentert sikkerhetsopplæring, Varme arbeider og Teoriforberedende kurs til enkelte typer fagbrev.

BE er en opplæringsbedrift og har erfaring fra 1999 med kunnskapsformidling i både formell og uformell læring. Som utdanningsaktør er BE opptatt av å utvikle og vedlikeholde kunnskap både for egen del og bedriften BE. Derfor samarbeider BE nært med andre aktører innen fagområdet når det gjelder å tilby meningsfull og relevant opplæring, samtidig som læringen tar utgangspunkt i den enkeltes ønsker, forutsetninger og behov. BE er opptatt av å gi tilbud til alle, dette inkluderer tilpasset kurs med færre deltakere dersom det er nødvendig ut fra den enkelte deltakers behov.

BE er en opplærings aktør innenfor Service og Samferdsels segmentet som er spesielt rettet mot fagområdet relatert til dette. Alle BE sine kurstilbud er tilrettelagt for deltagere med lese- og skrivevansker.

BE har også lang erfaring fra opplæring av minoritetsspråklige, både når det gjelder HMS, fagopplæring og andre kurs. BE bruker kursmateriell tilgjengelig i for eksempel grunnleggende sikkerhetsopplæring på flere språk (engelsk og polsk)..

BE jobber kontinuerlig med å utvikle og vedlikeholde både instruktører og læreplanverk i henhold til de enhver tid gjeldende krav. Vi er opptatt av kvalitet og kjører ofte mindre kurs slik at utbyttet for deltakerne skal bli best.

BE Consult AS har som mål å bli en av Norges foretrukne kompetansepartnere innenfor kurstilbud til service- og samferdselssektoren, samt innenfor sertifisert og dokumentert sikkerhetsopplæring

BE Consult AS har utarbeidet egen Personvernerklæring som er ihht regelverket innenfor GDPR.

Kontakt kursholder