Tilbyder logo

Etterutdanning Gods

EYDG
Kursadresse:
Kvenildmyra 5, 7093 Tiller

Kontoret betjenes av daglig leder Tor Anders Gulbrandsen, opplæringsrådgiver Magne Johansen,
og fagansvarlig Stig Kåre Sæther.
Det er vår jobb sammen med bedriften og kvalitetssikre lærlingens arbeidsdag og sørge for at opplæringen skjer i henhold til læreplanens innhold.

Kontakt kursholder