Tilbyder logo

Etterutdanning Gods

EYDG
Kursholder:
Kursadresse:
Buerveien 96, 1820 Spydeberg

Kvalitet og kunnskap – Din trygghet
Hos oss skal læring gjøres i felleskap – dele av våre hverdager og utfordringer

Våre kursholdere har lang erfaring og god kompetanse innen godstransport, ADR, persontransport i rute og persontransport tur.
Vi har mange års trening i ulykkesberedskap, førstehjelp og brann.
Vi har erfaring fra å holde kurs for Esso i økonomisk og atferdsmessig kjøreopplæring og HMS gjennom 10 år.
Vi er stolte av våre ny flotte kurslokaler, spesielt tilrettelagt for både teoretisk og praktisk del av kursene.
Vi serverer som alltid en kjempe god lunsj. Frukt/snacks står fremme hele dagen.

Kontakt kursholder