Tilbyder logo

Etterutdanning Gods

EYDG
Kursadresse:
Bjoavegen 191, 5582 Ølensvåg

Vindafjord Arbeidsgiverforum (VAF) er eid av de største bedriftene i Vindafjord Kommune. Selskapet administrerer kompensasjonsmidler som regionen er tildelt i forbindelse med økt arbeidsgiveravgift for virksomheter med lønnsutgifter utover 15,4 millioner.
Midlene skal nyttes til ulike tiltak innenfor ulike samfunnssektorer og områder som fremmer næringsutvikling i Vindafjord (ref. §.4 i VAF sine vedtekter)

Kontakt kursholder