Tilbyder logo

Etterutdanning Gods

EYDG
Kursholder:
Kursadresse:
Postboks 37, 5589 Sandeid

Instruo er et selskap bestående av personer med lang erfaring innen transportbransjen.
Vi leverer kurs, lovpålagt etterutdanning av yrkessjåfører, internkontroll og konsulenttjenester.
Vi ønsker å være din partner i den daglige oppfølgingen av deres sjåfører og internkontrollen i bedriften.
Kontakt oss så kan vi sammen se hva vi kan gjøre for dere!

Kontakt kursholder