Tilbyder logo

Etterutdanning Person

EYDP
Kursadresse:
Gammelseterlia 12, 6422 Molde

SOTIN er et nettverk av opplæringskontorer, lærebedrifter og andre organisasjoner innen transport og logistikkfag. Medlemmene i SOTIN jobber i hovedsak med videregående opplæring i bedrift Noen av Opplæringskontorene tilbyr kurs og aktiviteter som er relevante for bransjen. Se lokale kontorer i menyen for mer informasjon. Samarbeidsforumet SOTIN er organisert som forening

Kontakt kursholder