Tilbyder logo

Etterutdanning Person

EYDP
Kursadresse:
Ringgata 40, 1723 Sarpsborg

Selskapet disponerer i dag en stab på 15 fast innleide konsulenter med lang erfaring fra voksenopplæring, operativ erfaring fra transportbransjen, ledelse og generell Logistikk. Ut over de faste kursene, kan vi også tilrettelegge for utdanningsprogrammer i samarbeid med oppdragsgiver. Vi har læresteder i Trondheim, Hamar (Rudshøgda) og Skedsmo.

Kontakt kursholder