Tilbyder logo

Etterutdanning Person

EYDP
Kursholder:
Kursadresse:
Hostovegen 995, 7320 Fannrem

Vår historie går helt tilbake til 1976 og siden da har vi tilbudt lastebiltransport. Med årene har vi dermed opparbeidet oss bred kompetanse om både det å drive bedrift og om transportsektoren spesielt.

Hoston as er et selskap med formål å være en støttespiller for små og mellomstore bedrifter innenfor opplæring, HMS, kvalitet og miljøstyring.

Et av våre satsningsområder er YSK-kurs, praktisk rettet og inspirerende etterutdanning av yrkessjåfører.

Gjennom erfaring fra egne virksomheter og påfyll av kunnskaper gjennom skole og kurs gjør oss i stand til å til å hjelpe deg slik at du selv kan ha fullt fokus på drift og inntjening, mens vi f.eks.følger opp internkontrollen.

Kontakt kursholder