Tilbyder logo

Gravelaster

M5 Maskin
Kursholder:
Kursadresse:
Kobbervikdalen 69, 3036 Drammen

SOA har medlemsbedrifter i privat og offentlig sektor. Vi eies av medlemsbedriftene våre og er et bindeledd mellom skole, lærling/lærekandidat og bedrift. Vår oppgave er å hjelpe til med den praktiske tilretteleggingen for bedrifter i forhold til opplæring av lærlinger. Vi formidler lærlinger/lærekandidater til våre medlemsbedrifter, tegner lærekontrakter/opplæringskontrakter og hjelper bedriften og lærling/lærekandidat i gang med opplæringen. Vi setter faglig kvalitet i fokus og følger opp lærlingen/lærekandidaten underveis i opplæringen. Hver vinter får alle våre 1.årslærlinger/lærekandidater tilbud om 4 ukers kurs og 2.årslærlinger/lærekandidater får tilbud om gratis 8 ukers «lærlingskole». Vi tilbyr også praksiskandidatkurs i anleggsgartnerfaget.

Kontakt kursholder