Tilbyder logo

Gravelaster

M5 Maskin
Kursholder:
Kursadresse:
Lista Fly og Næringspark, 4560 Vanse

Lister Opplæring AS er en opplæringsbedrift som er medlem av NOORSI (Norsk organisasjon for sikkerhetskompetanse) og sertifisert i ASAS, sertifkatnr. ATS 059. Vi har avtale med SFS (Sentralregisteret for sikkerhetsopplæring). Vi arrangerer teoretisk og praktisk opplæring i henhold til bestemmelsen for sertifisertopplæring. Videre gjennomfører vi også kurs for dokumentert opplæring og varmt arbeid.
Lister Opplæring AS er sertifisert for kontroll og sertifisering av personlifter, løfteutstyr samt masseforflytningsmaskiner. Vi betjener hele Sør-Vestlandet når det gjelder kursvirksomhet innen vårt sertifiseringsområde.

Kontakt kursholder