Tilbyder logo

Gravemaskin

M2
Kursholder:
Kursadresse:
Husnes Industriområde 39, 5460 Husnes

Opplæring på maskiner og utstyr sidan 1984.

Kontakt kursholder