Tilbyder logo

Grunnutdanning Person

YDP
Kursadresse:
Linjeveien 66B, 1087 Oslo

MTK, Midt Troms Kjøreskole AS holder til på Bardufoss.

Firma drives som enkeltmannsforetak.

Eier og faglig leder er Kenneth Aas

Skolens postadresse er Beretveien 1, 9325 Bardufoss. Kontorer på Andselv 2 etg “Høeg bygget”

NB! VIKTIG MELDING TIL NYE ELEVER. Når man inngår en pakkeprisavtale med skolen anses det som en kontrakt mellom elev/foresatt og skolen. Avbrytes dette opplærings forløp belastes eleven med et avbrudd gebyr på kr 5000,-. Dette for å gi forutsigbarhet på opplæringen. Pakken er gyldig ut kalenderåret hvis ikke annet er avtalt.

Skolen tilbyr opplæring i klassene A1,A2,A, C og CE. Av kurs tilbyr vi ADR

Kontakt kursholder