Tilbyder logo

Hjullaster

M4 Maskin
Kursadresse:
Gamle Kongeveg 92A, 7604 Levanger

Vi er en sertifisert opplæringsvirksomhet som ble startet av Inge Eriksen i 2006, han har drevet med opplæring siden 1988.

Siden starten i 2006 har Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner vært hovedområdet for opplæring. Etter utstedt kompetansebevis er man da berettiget til å føre sertifisert arbeidsutstyr, man trenger ikke fagbrev. Videre avholder vi kurs innen dokumentert opplæring, er godkjent Sikkerhetsrådgiver for ADR gods. Samt vi utfører konsulenttjenester for bygg og anleggsbransjen, som f.eks. prosjektledelse og rådgivning. Vi holder eksamenforbredende kurs innen: anleggsmaskinførerfaget, vei og anleggsfaget, fjell og bergverksfaget, renovatørfaget og fagbrev for transportfaget.

Som opplæringsvirksomhet har vi som målsetning og stadig forbedre kvaliteten på opplæringen. Vår styrke er leveringsdyktighet og kvalitet. Som høyeste prioritering er Helse, Miljø, og Sikkerhet med mennesket i fokus. Vi har tro på at kvalitet på undervisningen og godt samarbeid med våre kunder vil bidra til å redusere ulykker og uønskede hendelser på arbeidsplassen.

Vårt hovedkontor ligger i Levanger. Våre kurs avholdes forøvrig rund i hele Norge. Vi avholder også bedriftsinterne kurs.

Sikkerhetsrådgiver Inge Eriksen er sertifisert av ASAS Sertifisering AS

Kontakt kursholder