Tilbyder logo

Klasse 1

Kursadresse:
Tungbilskolen avd. Sarpsborg, Opphaugveien 3, 1738 Borgenhaugen
Dato:
09.12.2021
Pris pr. deltaker:
1 800 kr

Om oss

Kontakt kursholder