Tilbyder logo

Lastebilkran Teori

G8 G11 Kran Annet
Kursadresse:
Ufo Skantraf, Skibåsen 25, 4696 Sørlandsparken
Varighet:
03.04.2023 - 13.04.2023
Pris pr. deltaker:
6 800 kr

Modul 1 : Denne modulen sendes link til fjernundervisning. Eksamen på denne tas på kursted
Bør gjennomføres før oppmøte på kurssted ...
Skal du bli kranfører må du ha fylt 18 år og du må ha gjennomført sikkerhetsopplæring for stropping/anhuking (stropping/anhuking handler om å feste det som kranen skal løfte) og du må ha kranførerbevis.
Kravet om kranførerbevis er lovfestet i § 10-3 i “Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid).
Du har lov til å ta kranførerkurset når du er 17 år, men kranførerbeviset får du ikke før du er 18 år.

G8 G11 Kran Annet
Kursadresse:
Ufo Skantraf, Skibåsen 25, 4696 Sørlandsparken
Varighet:
15.05.2023 - 25.05.2023
Pris pr. deltaker:
6 800 kr

Modul 1 : Denne modulen sendes link til fjernundervisning. Eksamen på denne tas på kursted
Bør gjennomføres før oppmøte på kurssted ...
Skal du bli kranfører må du ha fylt 18 år og du må ha gjennomført sikkerhetsopplæring for stropping/anhuking (stropping/anhuking handler om å feste det som kranen skal løfte) og du må ha kranførerbevis.
Kravet om kranførerbevis er lovfestet i § 10-3 i “Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid).
Du har lov til å ta kranførerkurset når du er 17 år, men kranførerbeviset får du ikke før du er 18 år.

G8 G11 Kran Annet
Kursadresse:
Ufo Skantraf, Skibåsen 25, 4696 Sørlandsparken
Varighet:
19.06.2023 - 22.06.2023
Pris pr. deltaker:
6 800 kr

Modul 1 : Denne modulen sendes link til fjernundervisning. Eksamen på denne tas på kursted
Bør gjennomføres før oppmøte på kurssted ...
Skal du bli kranfører må du ha fylt 18 år og du må ha gjennomført sikkerhetsopplæring for stropping/anhuking (stropping/anhuking handler om å feste det som kranen skal løfte) og du må ha kranførerbevis.
Kravet om kranførerbevis er lovfestet i § 10-3 i “Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid).
Du har lov til å ta kranførerkurset når du er 17 år, men kranførerbeviset får du ikke før du er 18 år.

G8 G11 Kran Annet
Kursadresse:
Ufo Skantraf, Skibåsen 25, 4696 Sørlandsparken
Varighet:
04.09.2023 - 07.09.2023
Pris pr. deltaker:
6 800 kr

Modul 1 : Denne modulen sendes link til fjernundervisning. Eksamen på denne tas på kursted
Bør gjennomføres før oppmøte på kurssted ...
Skal du bli kranfører må du ha fylt 18 år og du må ha gjennomført sikkerhetsopplæring for stropping/anhuking (stropping/anhuking handler om å feste det som kranen skal løfte) og du må ha kranførerbevis.
Kravet om kranførerbevis er lovfestet i § 10-3 i “Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid).
Du har lov til å ta kranførerkurset når du er 17 år, men kranførerbeviset får du ikke før du er 18 år.

G8 G11 Kran Annet
Kursadresse:
Ufo Skantraf, Skibåsen 25, 4696 Sørlandsparken
Varighet:
23.10.2023 - 26.10.2023
Pris pr. deltaker:
6 800 kr

Modul 1 : Denne modulen sendes link til fjernundervisning. Eksamen på denne tas på kursted
Bør gjennomføres før oppmøte på kurssted ...
Skal du bli kranfører må du ha fylt 18 år og du må ha gjennomført sikkerhetsopplæring for stropping/anhuking (stropping/anhuking handler om å feste det som kranen skal løfte) og du må ha kranførerbevis.
Kravet om kranførerbevis er lovfestet i § 10-3 i “Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid).
Du har lov til å ta kranførerkurset når du er 17 år, men kranførerbeviset får du ikke før du er 18 år.

G8 G11 Kran Annet
Kursadresse:
Ufo Skantraf, Skibåsen 25, 4696 Sørlandsparken
Varighet:
11.12.2023 - 14.12.2023
Pris pr. deltaker:
6 800 kr

Modul 1 : Denne modulen sendes link til fjernundervisning. Eksamen på denne tas på kursted
Bør gjennomføres før oppmøte på kurssted ...
Skal du bli kranfører må du ha fylt 18 år og du må ha gjennomført sikkerhetsopplæring for stropping/anhuking (stropping/anhuking handler om å feste det som kranen skal løfte) og du må ha kranførerbevis.
Kravet om kranførerbevis er lovfestet i § 10-3 i “Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid).
Du har lov til å ta kranførerkurset når du er 17 år, men kranførerbeviset får du ikke før du er 18 år.