Tilbyder logo

Lastebilkran

G8 Kran
Kursholder:
Kursadresse:
Varabergvegen 6, 4051 Sola

Kompetanseområder
Vi er godkjent av sertifiseringsorganet ASAS som virksomhet type S1, med rett til å utføre periodisk kontroll og til å sertifisere arbeidsutstyret når det foreligger attest på at dette er konstruert etter anerkjente normer.

Sertifikat Sakkyndig kontroll
Sertifikat Sikkerhetsopplæring

Dette gjelder for følgende kompetanseområder:

G2 – Tårnkraner
G3 – Portal-, Sving og Container-kraner
G4 – Bro/traverskraner, inkludert motoriserte svingkraner
og shuttleliftkraner
G7 – Vinsjer/spill/taljer, manuelle lett-, søylesving-
og veggsving-kraner
G8 – Kjøretøymonterte kraner
G10 – Manuelt drevne taljer
G20 – Fastmonterte hydrauliske kraner
RX – Alle typer løfteredskaper
PX – Alle typer personløftere
HX – Alle typer hengestillas
TX – Alle typer løfte og stablevonger for gods
MX – Alle typer masseforflytningsmaskiner
SX – Alle typer scenerigger
KX – Alle typer klatrestillas for høyder over 3 meter
BHX – Byggeplassheiser, alle typer
TBX – Alle typer trallebaner

Vi er også godkjent for sertifisert opplæring av arbeidsutstyr for følgende områder

G3 – Portal-, Sving og Container-kraner
G4 – Bro- og traverskraner
G8 – Kjøretøymonterte kraner
G11– Løfteredskap
T1– Lavtløftende palletruck, palletruck med permanent plattform t.o.m. 10 tonn
T2 – Skyvemasttruck/ Støttebenstruck t.o.m. 10 tonn
T3 – Svinggaffeltruck og høytløftende plukktruck/ sidestablende og førerløftende plukktruck t.o.m. 10 tonn
T4 – Motvektstruck t.o.m. 10 tonn
T8 – Motvektstruck med gaffelarmer- løftekapasitet over 10 tonn

Kontakt kursholder