Tilbyder logo

Lastebilkran

G8 Kran
Kursholder:
Kursadresse:
Styrmannsvegen 32, 9014 Tromsø

Komplettkurs AS er en Tromsøetablert sertifisert opplæringsbedrift via ASAS sertifiseringsorgan. Bedriften er medlem av Noorsi (Norsk organisasjon for sikkerhetsopplæring). Firmaet driver med sertifisert og dokumentert sikkerhetsopplæring på anleggsmaskiner, personløfter og truck over og under 10 tonn (stortruck og litentruck). Vi tilbyr også kurs innen våtrom, fagbrev og etterutdanning av yrkessjåfører innenfor godstransport.

Komplettkurs AS sin målgruppe er små og store bedrifter innenfor industri og anlegg, samt enkeltpersoner som har behov for våre typer kurs..

Vi har som mål å kunne tilrettelegge undervisningen for hver enkelt kunde/elev. Opplæringsansvarlig har pedagogisk bakgrunn og erfaring med å tilrettelegge for de som for eksempel har lese- og skrivevansker, eller andre behov.

Kontakt kursholder