Tilbyder logo

Mobilkraner

G1 Kran
Kursholder:
Kursadresse:
Postboks 2205, 3003 Drammen

Om oss
KIS gruppen
KIS gruppen ble etablert i 1987 med en klar forretningside: “KIS tar ansvar for å utvikler vedlikeholds og opplæringsfunksjon på kundens arbeidsutstyr.” KIS Avtale er konseptet som dekker ovennevnte forretningside og det er per i dag ca. 3200 bedrifter som har valgt å bruke KIS som samarbeidspartner gjennom signering av en KIS Avtale. KIS gruppen er klart markedsledende i Norge innenfor vårt arbeidsfelt.

KIS ØST AS, KIS VEST AS, KIS SØR AS og KIS NORD AS er selskapene som selger og gjennomfører KIS Avtalen mot norsk landbasert industri. Selskapene har etablert avdelinger på 21 forskjellige steder I Norge. Vi har som klart mål og være der hvor våre kunder bruker oss.

Frem til år 2000 var den landbaserte industrien vårt satsingsområde. Med etableringen av KIS MARITIME AS tilbyr vi i dag også KIS AVTALEN til det maritime miljøet som sjøfartsnæringen, offshore og oppdrettsnæringen.
KIS VEST AS i Bergen har en egen avdeling for Offshore og faste installasjoner som tilbyr det samme konseptet som KIS MARITIME AS.

Som et supplement til vår servicevirksomhet ble KIS KOMPETANSE AS etablert for å tilby våre kunder et komplett tilbud på industriell opplæring. KIS KOMPETANSE AS er i dag også en stor leverandør av opplæring til offshore- og sjøfartsnæringen og har som klart mål å ta ansvar for å utvikle opplæringsfunksjonen på kundens arbeidsutstyr.

I 2010 gikk KIS inn som hovedeier (51%) i BERGEN HYDRAULIC AS som forhandler maritime kraner og løfteutstyr fra Pallfinger mot sjøfartsnæringen, offshore og oppdrettsnæringen.

KIS gruppen er i dag etablert med verksteder og kontorer på 21 steder i landet. Gruppen har ca. 280 ansatte og omsetter for ca. 590 mill. NOK.

KIS AS
KIS AS er eierselskap for de øvrige KIS selskapene og videreutvikler gruppen innenfor områdene vedlikehold og opplæring. Selskapet administrerer også gruppens fellesoppgaver som finansiering, økonomi, data, innkjøpsavtaler, profilering, markedsføring m.m.

KIS SKOLEN
KIS SKOLEN ble etablert i KIS AS i 2013 for å gjennomføre all felles intern opplæring i KIS konsernet. Her foregår opplæring på alle områder fra salg, lederopplæring, praksisopplæring osv.

KIS PARTNERS AS
KIS PARTNERS AS er eierselskapet til KIS AS. Alle daglige ledere er medeiere i KIS PARTNERS AS, sammen med mange av de ansatte.

Kontakt kursholder