Tilbyder logo

Personløfter ABC (bedriftsinternt)

C B A A PERS
Kursholder:
Kursadresse:
Dato Opplæring AS (BI), Bedriftsinternt kurs
Dato:
05.01.2023
Pris pr. deltaker:
1 900 kr

C B A A PERS
Kursholder:
Kursadresse:
Sørby utleie AS, Holtskogen 7, 1825 Tomter
Dato:
12.01.2023
Pris pr. deltaker:
1 900 kr

Startdatoer

Kontakt kursholder