Tilbyder logo

Personløfter med praksis A+B-C Norsk

C B A PERS
Kursholder:
Kursadresse:
MTK skolen avd Sem, Broen 3a, 3170 Sem
Dato:
02.06.2023
Pris pr. deltaker:
3 390 kr

Kursinnhold -Teori

-Innledning - typer lift
-Prinsipper - oppbygging
-Sikkerhet - bruk
-Sikkerhetsutstyr - oppstilling
-Personløfter i trafikken
-Uhell - ulykker
-Klasseinndeling - avsluttende prøve


Hvem krever slik opplæring ?
Forskrift om organisering, ledelse og medvikrning. 1355 - Best nr. 701


FORSKRIFT OM UTFØRELSE AV ARBEID - 1357 - BEST NR. 703
For arbeidsutstyr som arbeidsgiver etter risikovurdering finner at krever særlig forsiktighet ved bruk, kan det bare benyttes arbeidstakere som har dokumentert sikkerhetsopplæring. KAPITTEL 10: §10-1 og § 10-2


Dette kurset inkluderer gjennomgang på lift Klasse A + B + C

Om du ønsker kurs holdt på Engelsk, Polsk eller Portugisisk/Spansk send oss en mail på: kontakt@mtkskolen.no så ordner vi det raskt!

C B A PERS
Kursholder:
Kursadresse:
MTK skolen avd Sem, Broen 3a, 3170 Sem
Dato:
09.06.2023
Pris pr. deltaker:
3 390 kr

Kursinnhold -Teori

-Innledning - typer lift
-Prinsipper - oppbygging
-Sikkerhet - bruk
-Sikkerhetsutstyr - oppstilling
-Personløfter i trafikken
-Uhell - ulykker
-Klasseinndeling - avsluttende prøve


Hvem krever slik opplæring ?
Forskrift om organisering, ledelse og medvikrning. 1355 - Best nr. 701


FORSKRIFT OM UTFØRELSE AV ARBEID - 1357 - BEST NR. 703
For arbeidsutstyr som arbeidsgiver etter risikovurdering finner at krever særlig forsiktighet ved bruk, kan det bare benyttes arbeidstakere som har dokumentert sikkerhetsopplæring. KAPITTEL 10: §10-1 og § 10-2


Dette kurset inkluderer gjennomgang på lift Klasse A + B + C

Om du ønsker kurs holdt på Engelsk, Polsk eller Portugisisk/Spansk send oss en mail på: kontakt@mtkskolen.no så ordner vi det raskt!

Startdatoer

Kontakt kursholder