Tilbyder logo

Personløfter teori kurs Norsk

FALL C B A PERS
Kursholder:
Kursadresse:
MTK Skolen avd Sem, Broen 7, 3170 Sem
Pris pr. deltaker:
1 790 kr

Kursinnhold -Teori

-Innledning - typer lift
-Prinsipper - oppbygging
-Sikkerhet - bruk
-Sikkerhetsutstyr - oppstilling
-Personløfter i trafikken
-Uhell - ulykker
-Klasseinndeling - avsluttende prøveHvem krever slik opplæring ?
Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning. 1355 - Best nr. 701


FORSKRIFT OM UTFØRELSE AV ARBEID - 1357 - BEST NR. 703
For arbeidsutstyr som arbeidsgiver etter risikovurdering finner at krever særlig forsiktighet ved bruk, kan det bare benyttes arbeidstakere som har dokumentert sikkerhetsopplæring. KAPITTEL 10: §10-1 og § 10-2


Om du ønsker kurs holdt på Engelsk, Polsk eller Portugisisk/Spansk send oss en mail på: kontakt@mtkskolen.no så ordner vi det raskt!

FALL C B A PERS
Kursholder:
Kursadresse:
Mtk Skolen webinar, Link til teams vil bli sent pr mail
Pris pr. deltaker:
1 790 kr

Kursinnhold -Teori

-Innledning - typer lift
-Prinsipper - oppbygging
-Sikkerhet - bruk
-Sikkerhetsutstyr - oppstilling
-Personløfter i trafikken
-Uhell - ulykker
-Klasseinndeling - avsluttende prøveHvem krever slik opplæring ?
Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning. 1355 - Best nr. 701


FORSKRIFT OM UTFØRELSE AV ARBEID - 1357 - BEST NR. 703
For arbeidsutstyr som arbeidsgiver etter risikovurdering finner at krever særlig forsiktighet ved bruk, kan det bare benyttes arbeidstakere som har dokumentert sikkerhetsopplæring. KAPITTEL 10: §10-1 og § 10-2


Om du ønsker kurs holdt på Engelsk, Polsk eller Portugisisk/Spansk send oss en mail på: kontakt@mtkskolen.no så ordner vi det raskt!

FALL C B A PERS
Kursholder:
Kursadresse:
MTK Skolen avd Sem, Broen 7, 3170 Sem
Pris pr. deltaker:
1 790 kr

Kursinnhold -Teori

-Innledning - typer lift
-Prinsipper - oppbygging
-Sikkerhet - bruk
-Sikkerhetsutstyr - oppstilling
-Personløfter i trafikken
-Uhell - ulykker
-Klasseinndeling - avsluttende prøveHvem krever slik opplæring ?
Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning. 1355 - Best nr. 701


FORSKRIFT OM UTFØRELSE AV ARBEID - 1357 - BEST NR. 703
For arbeidsutstyr som arbeidsgiver etter risikovurdering finner at krever særlig forsiktighet ved bruk, kan det bare benyttes arbeidstakere som har dokumentert sikkerhetsopplæring. KAPITTEL 10: §10-1 og § 10-2


Om du ønsker kurs holdt på Engelsk, Polsk eller Portugisisk/Spansk send oss en mail på: kontakt@mtkskolen.no så ordner vi det raskt!

Startdatoer

Kontakt kursholder