Tilbyder logo

Personløfterkurs Teori og Praksis

C B A PERLØF PERS
Kursadresse:
Ufo Skantraf, Skibåsen 25, 4696 Sørlandsparken
Dato:
14.04.2023
Pris pr. deltaker:
2 500 kr

Personløfterkurset gir teoretisk opplæring i sikker og korrekt bruk av personløfter (lift) klasse A, B og C. Etter gjennomført teorikurs , gjennomføres det praktisk opplæring på de ulike personløfterklassene før kompetansebevis utstedes.

C B A PERLØF PERS
Kursadresse:
Ufo Skantraf, Skibåsen 25, 4696 Sørlandsparken
Dato:
13.10.2023
Pris pr. deltaker:
2 500 kr

Personløfterkurset gir teoretisk opplæring i sikker og korrekt bruk av personløfter (lift) klasse A, B og C. Etter gjennomført teorikurs , gjennomføres det praktisk opplæring på de ulike personløfterklassene før kompetansebevis utstedes.

Startdatoer

Kontakt kursholder