Tilbyder logo

Stor truck teori

T8.4 T8.2 T8.1 T8 Truck
Kursholder:
Kursadresse:
MTK skolen avd Sem, Broen 3a, 3170 Sem
Dato:
05.06.2023
Pris pr. deltaker:
3 900 kr

KURSINNHOLD

Følgende temaer blir gjennomgått i teori kurs:

Uhell/ulykker og farer
Konstruksjon og vedlikehold
Bruk og ansvarsforhold
lover og forskrifter
Trucktyper og bruksområde
Stabilitet og håndtering av gods
Løftekapasitet og merking/skilt
Tilleggsutstyr og lastbærere
Lossing og stabling/plassering av containere
Stortrucker har store dimensjoner og lasten er ofte kostbar og svært tung. Dette krever dyktighet og ansvarsbevissthet fra fører. En liten feil fra førers side kan få alvorlige konsekvenser. Hovedmålet for opplæringen er å gi eleven grunnleggende teoretisk (og praktisk) opplæring i bruk av stortruck slik at uhell og ulykker unngås.

Kontakt kursholder