Brenden Truck og Maskinopplæring AS

Teleskoptruck

C1-C2 Truck
Kursadresse:
Dahlemoen 9, 2670 Otta

Brenden Truck og Maskinopplæring AS blir drevet av Øystein Brenden.

Firmaet holder opplæring i blant annet masseforflytningsmaskiner, truck, stortruck, teleskoptruck og dokumentert opplæring på personløfter (lift).

Kontakt kursholder