Tilbyder logo

Traverskrankurs Teori

HMS G4 G11 Kran
Kursadresse:
Ufo Skantraf, Skibåsen 25, 4696 Sørlandsparken
Varighet:
12.05.2023 - 25.05.2023
Pris pr. deltaker:
5 500 kr

Traverskrankursets innhold :
Ulykker med traverskran
Lover, forskrifter og standarder
Oppbygning av traverskran
Elektrisk anlegg og utstyr
Sikkerhetsutstyr og brytere
Ståltau til heisemaskineri
Dokumentasjon og sertifisering
Kontroll og vedlikehold
Sikkerhetsregler for bruk
Avsluttende prøve

HMS G4 G11 Kran
Kursadresse:
Ufo Skantraf, Skibåsen 25, 4696 Sørlandsparken
Varighet:
16.06.2023 - 22.06.2023
Pris pr. deltaker:
5 500 kr

Traverskrankursets innhold :
Ulykker med traverskran
Lover, forskrifter og standarder
Oppbygning av traverskran
Elektrisk anlegg og utstyr
Sikkerhetsutstyr og brytere
Ståltau til heisemaskineri
Dokumentasjon og sertifisering
Kontroll og vedlikehold
Sikkerhetsregler for bruk
Avsluttende prøve

HMS G4 G11 Kran
Kursadresse:
Ufo Skantraf, Skibåsen 25, 4696 Sørlandsparken
Varighet:
01.09.2023 - 07.09.2023
Pris pr. deltaker:
5 500 kr

Traverskrankursets innhold :
Ulykker med traverskran
Lover, forskrifter og standarder
Oppbygning av traverskran
Elektrisk anlegg og utstyr
Sikkerhetsutstyr og brytere
Ståltau til heisemaskineri
Dokumentasjon og sertifisering
Kontroll og vedlikehold
Sikkerhetsregler for bruk
Avsluttende prøve

HMS G4 G11 Kran
Kursadresse:
Ufo Skantraf, Skibåsen 25, 4696 Sørlandsparken
Varighet:
20.10.2023 - 26.10.2023
Pris pr. deltaker:
5 500 kr

Traverskrankursets innhold :
Ulykker med traverskran
Lover, forskrifter og standarder
Oppbygning av traverskran
Elektrisk anlegg og utstyr
Sikkerhetsutstyr og brytere
Ståltau til heisemaskineri
Dokumentasjon og sertifisering
Kontroll og vedlikehold
Sikkerhetsregler for bruk
Avsluttende prøve

HMS G4 G11 Kran
Kursadresse:
Ufo Skantraf, Skibåsen 25, 4696 Sørlandsparken
Varighet:
08.12.2023 - 14.12.2023
Pris pr. deltaker:
5 500 kr

Traverskrankursets innhold :
Ulykker med traverskran
Lover, forskrifter og standarder
Oppbygning av traverskran
Elektrisk anlegg og utstyr
Sikkerhetsutstyr og brytere
Ståltau til heisemaskineri
Dokumentasjon og sertifisering
Kontroll og vedlikehold
Sikkerhetsregler for bruk
Avsluttende prøve