Tilbyder logo

Truckførerkurs over 10 tonn

T6 T7 T8
Kursholder:
Kursadresse:
Vierkjerrkroken 146, 1930 Aurskog

Firmaet ble etablert i 1997, med basis, kursing av truckførere. Arbeidserfaring og kontaktnett har gitt oss muligheter til å utvikle våre tilbud til de områdene vi i dag arbeider med. Kurs aktiviteten er fortsatt hovedbeskjeftigelsen. Vi tilbyr kurs med fokus på sertifisert sikkerhetsopplæring på bruk av maskiner, se kurs

I dag har vi flere personer/instruktører knyttet til oss, mens Bernt Øystein Vormeland er den som trekker i trådene og driver firmaet. Erfaringen som bygger på lager / trucksalg / personalarbeid, er et resultat av arbeidserfaring i disse bransjer gjennom mange år.

Kontakt kursholder