Tilbyder logo

Truckførerkurs under 10 tonn

T5 T4 T3 T2 T1 Truck
Kursholder:
Kursadresse:
Strandvegen 136A, 9006 Tromsø

Norsk Fagutdanning leverer kurs og opplæring til enkeltpersoner, privat og offentlig sektor over hele landet. Vårt mål er å være nærmest mulig våre kunder, og gi deg muligheten til å ta kurs og utdanning i eget nærområde. Hovedkontoret ligger i Tromsø.
Vi har bred spisskompetanse innen utvikling av kurs og levering av etter- og videreutdanning til bygg- og anleggsmarkedet, men har også lang og bred erfaring/kunnskap innenfor andre kurs- og opplæringsområder som: Fagbrev, helse og sosial, HMS, sikkerhet og dataopplæring.
Vi er Norges største og eneste landsdekkende leverandør av ADK1 kurs. Det er strenge krav til alle som driver med Anlegg, Drift og Kontroll på VA ledningsnettet i Norge. Norsk Vann krever at ADK1 kompetansen må dokumenteres i forkant av alle jobber og er en viktig del av anbuds dokumentasjonen. Vi har spesialtilpasset flere Vann & avløps kurs rettet mot konsulenter, ingeniører, saksbehandlere i kommunen etc.
Norsk Fagutdanning koordinerer eksamensforberedende kurs for praksiskandidater, som skal ta teoretisk eksamen før oppmelding til fagprøven. Norsk Fagutdanning koordinerer og tilpasser BKA-kurs og norskopplæring for bedrifter i hele Norge via tilskuddsordningen Kompetansepluss fra Kompetanse Norge, som er en etat underlagt Kunnskapsdepartementet.

Kontakt kursholder