Tilbyder logo

Truckførerkurs under 10 tonn

T1 T2 T3 T4 T5
Kursholder:
Kursadresse:
Postboks 71, 5601 Norheimsund

NSM NorCERT er en funksjon i Nasjonalt cybersikkerhetssenter, og den operative delen av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Vi er Norges nasjonale CERT*. Vi håndterer alvorlige dataangrep mot samfunnskritisk infrastruktur og informasjon.

Kontakt kursholder