Tilbyder logo

Truckførerkurs under 10 tonn

T5 T4 T3 T2 T1 Truck
Kursadresse:
Postboks 243, 3901 Porsgrunn

Vi tilbyr sikkerhetsopplæring i bruk av maskiner, trucker, kraner og anleggsmaskiner til alle små, mellomstore og store bedrifter i hele Norge

Industri & Sikkerhetsskolen AS startet opp i 1980, vi er per i dag 3 ansatte og er ut over det tilknytet til et større kontakt nett

Kontakt kursholder