Brenden Truck og Maskinopplæring AS

Truckførerkurs under 10 tonn

T5 T4 T3 T2 T1 Truck
Kursadresse:
Dahlemoen 9, 2670 Otta

Brenden Truck og Maskinopplæring AS blir drevet av Øystein Brenden.

Firmaet holder opplæring i blant annet masseforflytningsmaskiner, truck, stortruck, teleskoptruck og dokumentert opplæring på personløfter (lift).

Kontakt kursholder