Tilbyder logo

Veihøvel

M3 Maskin
Kursholder:
Kursadresse:
Per Helgesens vei 58, 8013 Bodø

Vårt mål er å drive best mulig opplæring for våre kunder.
Vi holder komplette kurs med både teoretisk og praktisk oplæring, slik at våre elever vil etter endt kurs inneha kompetansebevis og være klare for arbeidsmarkedet.

Kontakt kursholder