Brenden Truck og Maskinopplæring AS

Veihøvel

M3 Maskin
Kursadresse:
Dahlemoen 9, 2670 Otta

Brenden Truck og Maskinopplæring AS blir drevet av Øystein Brenden.

Firmaet holder opplæring i blant annet masseforflytningsmaskiner, truck, stortruck, teleskoptruck og dokumentert opplæring på personløfter (lift).

Kontakt kursholder