Tilbyder logo

Veihøvel

M3 Maskin
Kursholder:
Kursadresse:
Postboks 274, 6902 Florø

Origod tilbyr ei mengde sertifiserte kurs, som er tilpassa krava til industrien – spesielt retta mot sikkerheit og kvalitet.
Vi har eigna lokale og godkjende kurshaldarar.

Kontakt kursholder