Tilbyder logo

Veihøvel

M3 Maskin
Kursadresse:
Follummoveien 64, 3516 Hønefoss

Ringerike Liftutleie AS har en betydelig bredde på alle typer lifter og maskiner, og med 40 års erfaring har vi maskintypene som kundene måtte ønske. Maskinparken er markedsstyrt, og selskapet jobber hardt for å utvikle firmaet med nye typer lifter og maskiner som kommer på markedet. Det er syv ansatte i Hønefoss og en på Raufoss. De ansatte har spesialkompetanse i faget og hjelper kundene å oppfylle det stadig økende kravet til sikkerhet. En grundig behovsanalyse med vekt på funksjonalitet og sikkerhet er starten på ethvert utleieoppdrag. Oppfølging, ettersyn og forebyggende vedlikehold som kommer kunden til gode, er en selvfølge, forteller Fagerås. Leveringsdyktighet er også et nøkkelord for selskapet, som tar seg av all transport av lifter selv.

Kontakt kursholder