Tilbyder logo

YSK Etterutdanning Gods

EYDG
Kursadresse:
Sagelv Rådgivning&Kompetanse AS, Amtmannsnesveien 101, 9515 Alta
Varighet:
17.04.2023 - 21.04.2023
Pris pr. deltaker:
10 800 kr

Etterutdanning av yrkessjåfører- YSK. Gods kurs
med mulighet for utvidelse til persontransport.

Alle som i arbeid eller på fritiden utfører person- ellergodstransport mot vederlag med et kjøretøy som krever førerkort for lastebil eller buss, må ha yrkessjåførkompetanse (YSK).

Kravet til yrkessjåførkompetanse ble innført 10. september 2008 for persontransport og 10. september 2009 for godstransport og gjelder for hele EU/EØS- området.

Yrkessjåførkompetansen fornyes ved å gjennomføre en etterutdanning på 35 timer, fordelt på 5 dager med 7 undervisningstimer pr. dag. Kurset er et repitisjons kurs med gyldighet på 5 år.

For å kunne delta på etterutdanning må du ha gyldig førerett og ha yrkessjåførkompetanse som kan fornyes.

Tok du førerkort før kravet ble innført?

Om du hadde gyldig førerett for klasse

D1, D1E, D eller DE den 10. september 2008 har du YSK for persontransport.

C1, C1E, C eller CE den 10. september 2009 har du YSK for godstransport.

Du er da unntatt fra krav om grunnutdanning, men for å opprettholde yrkessjåførkompetansen må du gjennomføre etterutdanning hvert 5. år.Tatt førerkort etter kravet ble innført?

Tar du førerkort i klassene C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE for første gang etter kravet ble innført, må du gjennomføre grunnutdanning for å oppnå yrkessjåførkompetanse. Deretter etturutdanning hvert 5. år

kilde: Statens VegvesenEtterutdanningen bygger videre på kunnskapen og den erfaringen som sjåføren har tilegnet seg. Det legges vekt på erfaringsutveksling og refleksjon rundt egne erfaringer. Du skal utdype og repetere kunnskap som er viktig for sjåførens hverdag, og bli oppdatert på gjeldene regelverk.Om du ikke har kjøretøy selv til modul 5 økonomikjøring, kan dette leies hos oss.

Gi oss beskjed ved påmelding om du/dere ønsker utvidelse til persontransport.

Tillegg i pris for leie av bil og utvidelse person 7t må påregnes.

Varighet

Kurset fordeles på 5 dager med 7 undervisningstimer pr. dag, der 100 % fremmøte er et krav (1 dag/7 timer kommer i tillegg for utvidelse til persontransport)

Våre YSK kurs går fra mandag til fredag på dagtid.Velkommen på kurs hos oss!

EYDG
Kursadresse:
Sagelv Rådgivning&Kompetanse AS, Amtmannsnesveien 101, 9515 Alta
Varighet:
22.05.2023 - 26.05.2023
Pris pr. deltaker:
10 800 kr

Etterutdanning av yrkessjåfører- YSK. Gods kurs
med mulighet for utvidelse til persontransport.

Alle som i arbeid eller på fritiden utfører person- ellergodstransport mot vederlag med et kjøretøy som krever førerkort for lastebil eller buss, må ha yrkessjåførkompetanse (YSK).

Kravet til yrkessjåførkompetanse ble innført 10. september 2008 for persontransport og 10. september 2009 for godstransport og gjelder for hele EU/EØS- området.

Yrkessjåførkompetansen fornyes ved å gjennomføre en etterutdanning på 35 timer, fordelt på 5 dager med 7 undervisningstimer pr. dag. Kurset er et repitisjons kurs med gyldighet på 5 år.

For å kunne delta på etterutdanning må du ha gyldig førerett og ha yrkessjåførkompetanse som kan fornyes.

Tok du førerkort før kravet ble innført?

Om du hadde gyldig førerett for klasse

D1, D1E, D eller DE den 10. september 2008 har du YSK for persontransport.

C1, C1E, C eller CE den 10. september 2009 har du YSK for godstransport.

Du er da unntatt fra krav om grunnutdanning, men for å opprettholde yrkessjåførkompetansen må du gjennomføre etterutdanning hvert 5. år.Tatt førerkort etter kravet ble innført?

Tar du førerkort i klassene C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE for første gang etter kravet ble innført, må du gjennomføre grunnutdanning for å oppnå yrkessjåførkompetanse. Deretter etturutdanning hvert 5. år

kilde: Statens VegvesenEtterutdanningen bygger videre på kunnskapen og den erfaringen som sjåføren har tilegnet seg. Det legges vekt på erfaringsutveksling og refleksjon rundt egne erfaringer. Du skal utdype og repetere kunnskap som er viktig for sjåførens hverdag, og bli oppdatert på gjeldene regelverk.Om du ikke har kjøretøy selv til modul 5 økonomikjøring, kan dette leies hos oss.

Gi oss beskjed ved påmelding om du/dere ønsker utvidelse til persontransport.

Tillegg i pris for leie av bil og utvidelse person 7t må påregnes.

Varighet

Kurset fordeles på 5 dager med 7 undervisningstimer pr. dag, der 100 % fremmøte er et krav (1 dag/7 timer kommer i tillegg for utvidelse til persontransport)

Våre YSK kurs går fra mandag til fredag på dagtid.Velkommen på kurs hos oss!

Startdatoer

Kontakt kursholder