Trenger du arbeidsvarslingskurs?

Skal du jobbe på eller langs vei?

Skal du utføre arbeid på eller langs vei må du ha nødvendig opplæring i arbeidsvarsling. Kravene til opplæring gjelder for alle som skal utføre arbeide på riks- og fylkesvei, uavhengig av om arbeidet er lønnet eller ikke.

Kravene til opplæring for arbeid på eller langs vei

Arbeidsvarsling kurs 1:

Dette er kurset for ansatte hos entreprenører og andre arbeidsgivere med arbeidsoppgaver som jevnlig medfører opphold på steder hvor det kreves godkjent arbeidsvarslingsplan.

Hvis du har bestått kurs 1 kan du få ansvar for å føre tilsyn med varsling og sikring på enkle arbeidssteder hvis arbeidsgiver har en ansvarshavende med kurstype 2.

Opplæringen skjer i klasserom og avsluttes med en test hos kursholder. Består du testen blir du sertifisert for 5 år. Dette betyr at du må ta nytt kurs med ny test før sertifiseringen din går ut.

Pris på arbeidsvarsling kurs 1 er typisk mellom kroner 2.000 og kroner 3.000.

Arbeidsvarsling kurs 2 - Stedsansvarlig:

Dette er kurset for den som skal jobbe som stedsansvarlig ved større veianlegg.
Opplæringen skal skje i form av klasseromsundervisning, og skal inneholde eller avsluttes med en kort test som viser om innholdet er forstått. Det er et krav om at du behersker norsk muntlig og skriftlig

Varighet på sertifiseringen er 5 år. Består du testen blir du sertifisert for 5 år. Dette betyr at du må ta nytt kurs 2 med ny test før sertifiseringen din går ut.

Pris på arbeidsvarsling kurs 2 er typisk mellom kroner 4.000 og kroner 6.000.

Arbeidsvarsling kurs 3 - Trafikkdirigent:

Skal du arbeide med trafikkdirigering på riks- eller fylkesvei? Da må du gjennomføre dette kurset. I kurs 3 lærer du blant annet om hvordan trafikkdirigering gjøres i praksis, hvilke faremomenter som man må kjenne til og hvordan du reduserer risikoen for skader og ulykker.

For å kunne ta kurs 3 må du ha kursbevis for arbeidsvarsling kurs 1 eller 2, samt gyldig førerkort i klasse B (man kan i noen tilfeller ta kurs 3 før man har førerkort klasse B, men da får man ikke kompetansebevis før man har fått førerkortet). Det er også krav til at du må beherske norsk muntlig.

Opplæringen skal skje i form av klasseromsundervisning etterfulgt av praktisk prøve.
Denne skal foregå ute på trafikkert veg, og må skje i henhold til en godkjent arbeidsvarslingsplan.

Kompetansebeviset har en gyldighet på 5 år. Re-sertifisering gjøres ved gjennomgang av nytt fullstendig kurs 3, inklusive praktisk prøve, innen 5 år.

Pris på arbeidsvarsling kurs 3 er typisk mellom kroner 2.500 og kroner 3.000.

Truck illustrasjon