Trenger du kranførerkurs?

Vil du jobbe som kranfører?

Det er mange produkter, varer og utstyr som ikke kan løftes manuelt, men som blir løftet av kraner.

Kranførere jobber blant annet i forskjellige industrivirksomheter, i bygg- og anleggsbransjen, i offshoreindustrien og i transport- og sjøfartsnæringen.

Som kranfører får du et stort ansvar for at arbeidet foregår på en trygg måte. Kran og løfteoperasjoner kan være risikofylte, og derfor er det strenge krav til at arbeidet skal gjøres på en sikker måte. Kraner kan velte, lasten kan skades, lasten kan falle av, etc.

Som kranfører bør du være selvstendig og være praktisk anlagt. Skal du jobbe i tårnkran må du like å jobbe i høyden.

Hvordan blir jeg kranfører?

Skal du bli kranfører må du ha fylt 18 år og du må ha gjennomført sikkerhetsopplæring for stropping/anhuking (stropping/anhuking handler om å feste det som kranen skal løfte) og du må ha kranførerbevis.

Kravet om kranførerbevis er lovfestet i § 10-3 i “Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid).

Kravet om kranførerbevis er lovfestet rett og slett for å redusere antall ulykker, uhell og personskader knyttet til ulike løfteoperasjoner.

Du har lov til å ta kranførerkurset når du er 17 år, men kranførerbeviset får du ikke før du er 18 år.

Hvordan får jeg kompetansebevis / kranførerbevis?

For å få kompetansebeviset må du gjennomføre et kranførerkurs. Kurset består av både teori og praksis. Du må velge det kurset som gir deg opplæring i den typen kran du skal bruke i jobben. Skal du for eksempel jobbe i en tårnkran, må du få opplæring og mengdetrening på en tårnkran. I tillegg skal din arbeidsgiver også gi deg opplæring i den spesielle kranen du skal bruke i jobben.

Det er bare spesielt sertifiserte opplæringsvirksomheter som har lov til å tilby kranførerkurs. Hos kursholder skal du gå gjennom teori og første del av den praktiske opplæringen. Selve praksisen (kranførerjobben) gjennomfører man normalt hos arbeidsgiver, hvis arbeidsgiver har en avtale om det med kursholder.

Lengden på kranførerkurset er ulikt for forskjellige krantyper. Felles for alle kranførerkurs er et 7 timers teorikurs (modul 1.1) som gir deg en innføring i teori om arbeidsmiljø, ansvar og sikkerhet. Felles for alle kranførerkurs er også stroppe/anhukerkurset som tar 16 timer. De andre delene av kranførerkurset består av innføring i teori, grunnleggende praktisk opplæring og praksis. Hvor lang tid disse delene tar er ulikt for de forskjellige krantypene. Tårnkrankurset er det kurset som tar lengst tid: 24 timer teori, 16 timer praktisk opplæring og 60-120 timer praksis.

Pris på kranførerbevis?

Prisen på kranførerkurs varierer mye og er ofte vanskelig å sammenligne. Ettersom kursene for de forskjellige krantypene er ulike vil prisene også være ulike. Noen kursholdere tilbyr kurs som inneholder både felles teorimodul (modul 1.1) og stroppe/anhukerkurs, samt opplæring på en spesifikke krantypen. Noen kursholdere tilbyr også praksis, mens de fleste forutsetter at praksis gjøres hos arbeidsgiver.

Kran illustrasjon