Trenger du maskinførerkurs?

Vil du jobbe som maskinfører?

Entreprenør-bransjen er en stor og viktig bransje i Norge, og det er hele tiden ledige stillinger for maskinførere. Maskinførere kjører maskiner som gravemaskin, hjullaster, veghøvel, dumper, gravelaster og doser

Maskinfører er et ansvarsfullt yrke. Bruk av store og kraftige anleggsmaskiner krever kunnskap om sikkerhet, om maskinen, om underlaget det skal kjøres på eller graves. Det krever også konsentrasjon og god evne til planlegging. Også bruk av GPS-, og 3D-systemer i maskinene må anleggsmaskinføreren beherske.

Anleggsmaskiner kan skade natur og miljø, og derfor er det viktig at anleggsmaskinføreren vet hvordan man kjører maskinene best mulig for å unngå skade på omgivelsene.

Vanlige arbeidsoppgaver for en anleggsmaskinfører:

  • De forskjellige arbeidsoppgavene maskintypen er laget for.
  • Enkelt vedlikehold på de ulike maskintypene
  • Variert anleggsarbeid med ulike typer løfte-, komprimerings- og boreutstyr
  • Anleggsmaskinføreren samarbeider gjerne tett med andre yrkesgrupper på en bygge- og anleggsplass, deriblant vei- og anleggsarbeidere, fjell- og bergverksarbeidere, anleggsgartnere, asfaltører og betongfagarbeidere.

Hvordan blir jeg maskinfører?

Skal du bli maskinfører og føre gravemaskin, hjullaster, veghøvel, dumper, gravelaster eller doser må du ha fylt 18 år og du må ha maskinførerbevis. For å unngå ulykker ved bruk av anleggsmaskiner stiller arbeidsmiljøloven og arbeidsmiljølovens Forskrift om utførelse av arbeid §10-3 krav om såkalt “sertifisert sikkerhetsopplæring” for førere av mange typer anleggsmaskiner. I tillegg skal arbeidsgiver også dokumentere at de ansatte har fått spesifikk opplæring i akkurat den spesielle anleggsmaskinen som de skal operere.

Kravet om kompetansebeviset er lovfestet i § 10-3 i “Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid).
Kravet om maskinførerbevis er lovfestet rett og slett for å redusere antall ulykker, uhell og personskader knyttet til anleggsmaskiner.

Skal du kjøre dumper på et lukket område kreves det Skal du kjøre anleggsmaskin utenfor et lukket område må du også ha førerkort for Klasse B eller Klasse C (avhengig av vekten).

Du har lov til å ta maskinførerkurset når du er 17 år, men maskinførerbeviset får du ikke før du er 18 år.
For å kjøre dumper må du også ha førerkort klasse B.

Hvordan får jeg kompetansebevis / maskinførerbevis?

For å få kompetansebeviset må du gjennomføre et maskinførerkurs. Kurset består av både teori og praksis. Du må velge det kurset som gir deg opplæring i den typen anleggsmaskin du skal bruke i jobben. Skal du for eksempel kjøre en dumper, må du få opplæring og mengdetrening på en dumper.

Det er bare sertifiserte opplæringsvirksomheter som har lov til å tilby maskinførerkurs. Arbeidsgivere som har skriftlige samarbeidsavtaler med slike sertifiserte opplæringsvirksomheter kan gjennomføre den delen av maskinførerkurset som handler om mengdetrening på arbeidsplassen.

Lengden på maskinførerkurset kan variere, men normalt tar et helt kurs fem dager + praksis.

Pris på maskinførerbevis?

Pris på maskinførerkurs varierer ganske mye og er ofte vanskelig å sammenligne. Ikke alle kurs inneholder alle moduler. Noen kurs gir deg opplæring på flere typer maskiner, andre gir deg bare opplæring på en maskintype. Mange tilbydere tilbyr også kurs uten mengdetrening, fordi det er vanlig at praksis gjøres hos arbeidsgiver. I tillegg er det forskjell på om prisen for kurset inkluderer ting som mat, læremidler eller ikke.

Rådet vårt er derfor først og fremst å sjekke hva du har behov for før du eventuelt sammenligne priser.

Masseforflytning illustrasjon