Skal du ta kompetansetesten for vinterdrift?

Testen består av 40 spørsmål og minst 75 %, av svarene må være riktig for at kandidaten skal få godkjent. Dersom kandidaten ikke består testen kan det gjennomføres ny test på trafikkstasjonen. Om man skal gjennomføre testen på nytt kreves det ny oppmelding, men det er ingen begrensning på hvor mange tester som kan gjennomføres. Hver oppgave har enten 3 eller 4 svaralternativer og kun ett alternativ er riktig for hvert spørsmål. Kandidaten har 60 minutter til rådighet. Ved behov for utvidet prøvetid, kan man ta kontakt med personellet på trafikkstasjonen før prøvetiden har utløpt.

Etter at testen er ferdig får kandidaten beskjed om bestått eller ikke bestått, og det vil også være mulig å se hvilke oppgaver som er besvart feil.

Kandidaten vil få utdelt «D2-S10 Krav til ulike vinterdriftsklasser» og «D2-ID9300a Bruk av salt». Disse er lovlige hjelpemidler under testen. Det er ikke mulig å benytte andre hjelpemidler under prøven.

Entreprenør-bransjen er en stor og viktig bransje i Norge, og det er hele tiden ledige stillinger for maskinførere. Maskinførere kjører maskiner som gravemaskin, hjullaster, veghøvel, dumper, gravelaster og doser

Kompetansekravene som skal verifiseres er differensiert på følgende personellkategorier:

A Arbeidsledelse

Personell som styrer vinterdrift.
Gjelder også personell som utfører vinterdrift selv og har ansvar for utkalling av andre som utfører vinterdrift

Us Utførende/salting

Personell som utfører vinterdrift:
Fører på bil/maskin som strør salt (uansett vinterdriftsklasse)

U Utførende

Personell som utfører vinterdrift:
Fører på annen bil/maskin enn bil/maskin som strør salt, dvs. dette personellet utfører IKKE salting.
Entreprenøren må avklare i hvilken kategori hver vinterpersonell skal verifiseres for og varsle byggherren om dette. Verifisering av kompetanse/kompetansetest skal gjennomføres for den aktuelle kategorien på en av vegvesenets trafikkstasjoner.

Oppmelding

For å kunne ta testen på trafikkstasjon må kandidat være oppmeldt og godkjent på forhånd. En administrator hos hovedentreprenør eller i Statens vegvesen har mulighet til å melde opp og godkjenne kandidater.

For å bli administrator, dvs. få tilgang til å melde opp og godkjenne kandidater for testen, må hovedentreprenør for hver driftskontrakt sende e-post til kompetansetestvinterdrift@vegvesen.no. I e-posten oppgis følgende: navn på godkjenner/administrator, e-postadresse, driftskontraktsnavn og -nummer, samt firma/entreprenørens navn og adresse.

Gjennomføring

Vinterkompetansetestene gjennomføres i samme system som benyttes for teoriprøver for førerprøver. Dette gjelder både for de som skal jobbe på nye kontrakter med oppstart dette året og for de som skal jobbe på kontrakter som startet tidligere år.
Testene gjennomføres på vegvesenets trafikkstasjoner. Kandidatene må være oppmeldt og godkjent før gjennomføring,
Kandidatene velger selv tidspunkt for testen. Kandidatene må vise frem gyldig legitimasjon ved oppmøte.

Tilrettelegging

Alle kandidater har mulighet til å få spørsmål og svaralternativer lest opp på pc. Denne funksjonen ligger inne i testprogrammet og kan velges under gjennomføring av testen. På hvert spørsmål og svaralternativ finner man et høyttaler-symbol som man kan trykke på for å få lest opp informasjonen på siden. Dersom det er ønskelig å benytte denne muligheten må det varsles ved ankomst trafikkstasjonen. Kandidaten vil da få utdelt øretelefoner som kan brukes i testen. Det er ikke tillatt med egne medbrakte øretelefoner, øreklokker, headset etc.

Det er mulighet for å få tilrettelagt kompetansetest. Personer med lese-/skrivevansker må melde ønske om dette til byggherre i aktuell driftskontrakt i god tid før prøven skal avlegges for å få nødvendig hjelp til gjennomføring. Byggherre vil i disse tilfeller bistå under testen. Ved tilrettelagt prøve må det i samråd med byggherre avtales tid for gjennomføring med trafikkstasjon.

Kostnader

Det betales et gebyr på 640 kroner (for vinteren 2019–2020) ved gjennomføring av hver kompetansetest. Dette gjøres ved oppmøte på trafikkstasjon.

Ved bestått prøve vil kompetansebevis bli utstedt av egen leverandør for dette. Nytt kompetansebevis koster kroner 123,-. Pris for erstatningsbevis er kroner 450,-. Disse prisene bestemmes og reguleres av utsteder. Førstegangsutsendelse av kompetansebevis og faktura sendes fra utsteder til hovedentreprenør. Erstatningsbevis og faktura for dette sendes direkte fra leverandør til kandidat.

Opplæringsmateriell

Statens vegvesen og entreprenørene har selv ansvaret for opplæring av sine ansatte. Hos kursleverandøren Aprento kan man forberede seg med oppgaver, teoriprøver og et komplett digitalt kurs for vinterdrift. Tjenesten er også tilgjengelig fra egen applikasjon for iOS og Android.
I selve kompetansetesten vil man kun få spørsmål innenfor den kategorien du selv jobber og er oppmeldt i.

Vinterdrift illustrasjon