Datek Løfteteknikk AS logo
Er dette din bedrift?

Kontakt

Morteveien 6, 1481 Hagan

Bedriftens nettside

Datek Løfteteknikk AS

Litt om vår historie
Første i Norge med industriell radiostyring

– Datek Industriteknikk Norge AS ble startet i 1979. På den tiden var utstyr for å sikre alle type kraner fra havari og overlast i stadig ut­vikling og vi så muligheten for å bli importør av slike produkter i Norge. SNP som produkt ble etter hvert synonymt med elektronisk overlastutstyr for mobil og havne­kraner og var den suverene mar­kedsleder i Norge på denne type sikkerhetsutstyr til kraner. Med tiden så utviklet produktspekte­ret seg og i 1983 var Datek blant de første i Norge som startet med industriell radiostyring. Frem til nå har vi levert over 18.000 anlegg fra DATEK som er spredt rundt om i hele landet til industrien, bil påbyggere, båter, offshore kun­der og andre.En stadig voksende kundegruppe ønsket et bredere produktspekter og vi startet etter hvert med veieceller, løftemagne­ter, antikollisjon, dynamometere og annet utstyr som skulle bedre sikkerheten på kraner.I 2006 endret vi navnet til Datek Løfteteknikk AS og det ble gjort store forandringer på konseptet som gjorde oss til en av de store total leverandørene i Norge på le­vering av produkter og tjenester til kraner og løfteutstyr. Traver­skraner, wiretaljer, kjetting taljer, svingkraner og lettbane systemer er for tiden våre hovedprodukter. I tillegg forhandler vi produkter fra produsentene; GH cranes, GIS, Binar, Tawi, Walker, Abus og flere flotte produkter innen HMS segmentet.I dag er vi 25 ansatte represen­tert på fem ulike steder i Norge. I tillegg satser vi på kurs og opplæring innenfor faget. Forelø­pig i Oslo og Moss. Kursene kan avholdes hos bedriften eller i egnede lokaler hos DATEK Løf­teteknikk AS. Eventuell opplæring med faddere innen bedriften kan også tilrettelegges for å holde kostnadene nede. Kursene følger normert opplæringsplan og gir nødvendig kompetanse med dertil kranførerbevis og kompetansebe­vis ved godkjent prøve.

Kurs vi tilbyr

Hagan G4

Litt om vår historie
Første i Norge med industriell radiostyring

– Datek Industriteknikk Norge AS ble startet i 1979. På den tiden var utstyr for å sikre alle type kraner fra havari og overlast i stadig ut­vikling og vi så muligheten for å bli importør a…

Les mer

Hagan G20

Litt om vår historie
Første i Norge med industriell radiostyring

– Datek Industriteknikk Norge AS ble startet i 1979. På den tiden var utstyr for å sikre alle type kraner fra havari og overlast i stadig ut­vikling og vi så muligheten for å bli importør a…

Les mer

Hagan G8

Litt om vår historie
Første i Norge med industriell radiostyring

– Datek Industriteknikk Norge AS ble startet i 1979. På den tiden var utstyr for å sikre alle type kraner fra havari og overlast i stadig ut­vikling og vi så muligheten for å bli importør a…

Les mer

Hagan G11

Litt om vår historie
Første i Norge med industriell radiostyring

– Datek Industriteknikk Norge AS ble startet i 1979. På den tiden var utstyr for å sikre alle type kraner fra havari og overlast i stadig ut­vikling og vi så muligheten for å bli importør a…

Les mer

Hagan G1

Litt om vår historie
Første i Norge med industriell radiostyring

– Datek Industriteknikk Norge AS ble startet i 1979. På den tiden var utstyr for å sikre alle type kraner fra havari og overlast i stadig ut­vikling og vi så muligheten for å bli importør a…

Les mer

Hagan G3

Litt om vår historie
Første i Norge med industriell radiostyring

– Datek Industriteknikk Norge AS ble startet i 1979. På den tiden var utstyr for å sikre alle type kraner fra havari og overlast i stadig ut­vikling og vi så muligheten for å bli importør a…

Les mer

Hagan G2

Litt om vår historie
Første i Norge med industriell radiostyring

– Datek Industriteknikk Norge AS ble startet i 1979. På den tiden var utstyr for å sikre alle type kraner fra havari og overlast i stadig ut­vikling og vi så muligheten for å bli importør a…

Les mer

Hagan G7

Litt om vår historie
Første i Norge med industriell radiostyring

– Datek Industriteknikk Norge AS ble startet i 1979. På den tiden var utstyr for å sikre alle type kraner fra havari og overlast i stadig ut­vikling og vi så muligheten for å bli importør a…

Les mer