Industrikran Norge AS logo
Er dette din bedrift?

Kontakt

Varabergvegen 6, 4051 Sola

Bedriftens nettside

Industrikran Norge AS

Kompetanseområder
Vi er godkjent av sertifiseringsorganet ASAS som virksomhet type S1, med rett til å utføre periodisk kontroll og til å sertifisere arbeidsutstyret når det foreligger attest på at dette er konstruert etter anerkjente normer.

Sertifikat Sakkyndig kontroll
Sertifikat Sikkerhetsopplæring

Dette gjelder for følgende kompetanseområder:

G2 – Tårnkraner
G3 – Portal-, Sving og Container-kraner
G4 – Bro/traverskraner, inkludert motoriserte svingkraner
og shuttleliftkraner
G7 – Vinsjer/spill/taljer, manuelle lett-, søylesving-
og veggsving-kraner
G8 – Kjøretøymonterte kraner
G10 – Manuelt drevne taljer
G20 – Fastmonterte hydrauliske kraner
RX – Alle typer løfteredskaper
PX – Alle typer personløftere
HX – Alle typer hengestillas
TX – Alle typer løfte og stablevonger for gods
MX – Alle typer masseforflytningsmaskiner
SX – Alle typer scenerigger
KX – Alle typer klatrestillas for høyder over 3 meter
BHX – Byggeplassheiser, alle typer
TBX – Alle typer trallebaner

Vi er også godkjent for sertifisert opplæring av arbeidsutstyr for følgende områder

G3 – Portal-, Sving og Container-kraner
G4 – Bro- og traverskraner
G8 – Kjøretøymonterte kraner
G11– Løfteredskap
T1– Lavtløftende palletruck, palletruck med permanent plattform t.o.m. 10 tonn
T2 – Skyvemasttruck/ Støttebenstruck t.o.m. 10 tonn
T3 – Svinggaffeltruck og høytløftende plukktruck/ sidestablende og førerløftende plukktruck t.o.m. 10 tonn
T4 – Motvektstruck t.o.m. 10 tonn
T8 – Motvektstruck med gaffelarmer- løftekapasitet over 10 tonn

Kurs vi tilbyr

Sola T1 T2 T3 T4 T5

Kompetanseområder
Vi er godkjent av sertifiseringsorganet ASAS som virksomhet type S1, med rett til å utføre periodisk kontroll og til å sertifisere arbeidsutstyret når det foreligger attest på at dette er konstruert etter anerkjente normer.

Sertifikat S…

Les mer

Sola T6 T7 T8

Kompetanseområder
Vi er godkjent av sertifiseringsorganet ASAS som virksomhet type S1, med rett til å utføre periodisk kontroll og til å sertifisere arbeidsutstyret når det foreligger attest på at dette er konstruert etter anerkjente normer.

Sertifikat S…

Les mer

Sola G4

Kompetanseområder
Vi er godkjent av sertifiseringsorganet ASAS som virksomhet type S1, med rett til å utføre periodisk kontroll og til å sertifisere arbeidsutstyret når det foreligger attest på at dette er konstruert etter anerkjente normer.

Sertifikat S…

Les mer

Sola G8

Kompetanseområder
Vi er godkjent av sertifiseringsorganet ASAS som virksomhet type S1, med rett til å utføre periodisk kontroll og til å sertifisere arbeidsutstyret når det foreligger attest på at dette er konstruert etter anerkjente normer.

Sertifikat S…

Les mer

Sola G11

Kompetanseområder
Vi er godkjent av sertifiseringsorganet ASAS som virksomhet type S1, med rett til å utføre periodisk kontroll og til å sertifisere arbeidsutstyret når det foreligger attest på at dette er konstruert etter anerkjente normer.

Sertifikat S…

Les mer

Sola G3

Kompetanseområder
Vi er godkjent av sertifiseringsorganet ASAS som virksomhet type S1, med rett til å utføre periodisk kontroll og til å sertifisere arbeidsutstyret når det foreligger attest på at dette er konstruert etter anerkjente normer.

Sertifikat S…

Les mer