Midtre Troms Kjøreskole A/S logo
Er dette din bedrift?

Kontakt

Linjeveien 66B, 1087 Oslo

Bedriftens nettside

Midtre Troms Kjøreskole A/S

MTK, Midt Troms Kjøreskole AS holder til på Bardufoss.

Firma drives som enkeltmannsforetak.

Eier og faglig leder er Kenneth Aas

Skolens postadresse er Beretveien 1, 9325 Bardufoss. Kontorer på Andselv 2 etg “Høeg bygget”

NB! VIKTIG MELDING TIL NYE ELEVER. Når man inngår en pakkeprisavtale med skolen anses det som en kontrakt mellom elev/foresatt og skolen. Avbrytes dette opplærings forløp belastes eleven med et avbrudd gebyr på kr 5000,-. Dette for å gi forutsigbarhet på opplæringen. Pakken er gyldig ut kalenderåret hvis ikke annet er avtalt.

Skolen tilbyr opplæring i klassene A1,A2,A, C og CE. Av kurs tilbyr vi ADR

Kurs vi tilbyr

Oslo YDG

MTK, Midt Troms Kjøreskole AS holder til på Bardufoss.

Firma drives som enkeltmannsforetak.

Eier og faglig leder er Kenneth Aas

Skolens postadresse er Beretveien 1, 9325 Bardufoss. Kontorer på Andselv 2 etg “Høeg bygget”

NB! VIKTIG MELDING TIL NYE ELE…

Les mer

Oslo YDP

MTK, Midt Troms Kjøreskole AS holder til på Bardufoss.

Firma drives som enkeltmannsforetak.

Eier og faglig leder er Kenneth Aas

Skolens postadresse er Beretveien 1, 9325 Bardufoss. Kontorer på Andselv 2 etg “Høeg bygget”

NB! VIKTIG MELDING TIL NYE ELE…

Les mer