Norsk Trafikksikring AS logo
Er dette din bedrift?

Kontakt

Teglveien 21A, 1400 Ski

Bedriftens nettside

Norsk Trafikksikring AS

Norsk Trafikksikring AS er totalleverandør av tjenester innen arbeidsvarsling. Selskapet leverer tjenester og utleie av materiell over hele landet. Vi har solid og god erfaring samt kunnskap om lokale forhold i hele Norge.
Selskapet skal være en foretrukken partner for alle som har arbeid på eller i tilknytning til vei. Våre løsninger skal gi entreprenøren fordeler som rask og god gjennomføring av arbeidet, samt gi full trygghet for arbeidere, trafikanter og utstyr.
Med markedets mest moderne utleiestyring har vi til enhver tid full oversikt over hvor utstyr befinner seg, når det er levert ut, hvilken tilstand utstyret hadde ved levering og hva som er tilgjengelig på forskjellige lokasjoner.
All koordinering av utstyr foregår fra kontorer på Ski, vi har dog lokasjoner på utleiemateriell på mange steder.

Konkurransefortrinn - et av våre største fortrinn er at vi har lokal kunnskap der arbeid foregår og der de daglige beslutninger blir fattet. Vi følger tett med på hvilke krav som stilles og er til enhver tid oppdatert. Det betyr at vi kan bistå våre kunder ute i felten med kunnskap om lokale utfordringer.
En skadefri hverdag er en selvfølgelighet med nulltoleranse for skader og ulykker på utstyr, personell og trafikant.

Kurs vi tilbyr

Ski ARBEID

Norsk Trafikksikring AS er totalleverandør av tjenester innen arbeidsvarsling. Selskapet leverer tjenester og utleie av materiell over hele landet. Vi har solid og god erfaring samt kunnskap om lokale forhold i hele Norge.
Selskapet skal være en foretruk…

Les mer